Styrelsen

Brf39:ans styrelse

 

Styrelsen består i dagsläget av sex personer med olika ansvarsområden.

 

Ordförande   Andreas Juhlin


Ledamot       Håkan Pettersson, Ekonomi                             

                      

Ledamot       Peter Widén, Fastighet & Underhåll                                       

 

Ledamot       Michael Svensson, Brand & Säkerhet                    

 

Ledamot       Olof Mosséen, Medlemmar


Ledamot       Pär Karlsson, Hyresgäster  

 

 

Kontakta styrelsen via styrelsen@brf39an.se, via angiven emailadress ovan eller via telefonnummer på den telefonlista som mailas ut till föreningens medlemmar.