Information

Information
Nyinflyttad?

Föreningens medlemsansvarig kommer kort efter er inflytt komma förbi och gå igenom viss praktisk information. 


Ordningsregler

I nedan länk finner ni föreningens ordningsregler. 

Ordningsregler 


Garage

Brf39:an har inte tillgång till några garage- eller parkeringsplatser. Inom ett par minuters promenad finns dock ett flertal garage där det finns extraplatser att hyra. En sökning på Google visar dig vart och hur du du vänder dig.


Grill och utemöbler

Föreningens gemensamma grill och utemöbler står ute under den varmare delen av året och det går inte att boka varken grill eller bord i förväg. Vi extra grillbehov finns ytterliggare en grill i källaren i C-uppgången.


Tvättstuga

Tvättstuga finns tillgänglig för alla medlemmar och är öppen 08.00-22.00 samtliga veckans dagar. Bokar gör man via denna hemsida eller via appen "Boka tvättid".

Bokningsbara tider är 08.00-12.00, 12.00-17.00 och 17.00-22.00. Torkskåp och torktummlare får användas max 1 timme efter avslutat tvättpass. Dock ej efter kl 22.


Bostadsrättsförsäkring

Föreningen beslutade under våren 2015 att teckna en gemensam  bostadsrättförsäkring from 1 augusti.


Ventilation

Vrid absolut inte på de ventilationsingångar som finns då dessa är inställda för maximal prestanda.


Fakturaadress

BRF 39:an
Fack: 4231
FE: FE2248
751 75 Uppsala


Elektroniska fakturor skickas till: efakt.7164088549@cogidocs.net


Felanmälan

Vid akuta problem var god kontakta Nordic Life på fastighet@nordiclife.se eller på telefonnummer 031-704 45 20. I samband med detta meddela även styrelsen omgående om att anmälan är gjord via mail.

Vid hissavbrott kontakta OTIS på tel 0200 - 21 21 11. Undvik att ringa på helger och kvällar pga mycket höga debiteringskostnader. Meddela även styrelsen i dessa fall.

Vid mindre brådskande ärenden kontakta Thomas Bjering som är ansvarig för fastighetens yttre och inre. Kontaktuppgifter finns under fliken styrelsen till vänster.


Originalritningar på lägenheterna

Vissa finns hos styrelsen. Samtliga ritningar finns att tillgå hos Stadsbyggnadskontoret.


Sophantering och återvinning

I soprummet hanteras hushållssopor, tidningar, papp, glas, batterier, kompost mm. I soprummet finns anslaget vilka sopor som sorteras var. Övrigt avfall, som ej finns med på de anslagna listoran, måste själv transporteras bort. Detta gäller även farligt avfall såsom målarfärg, kemikalier och bilbatterier. Läs mer och vart på Göteborgs stads hemsida


Sex gånger per år kan man gratis lämna skräp på Renovas Återvinningscentraler. För att få lämna skräp måste du ha ett ÅVC-kort något som samtliga hushåll har möjligheten att få. Närmsta stationen for oss är belägen i Högsbo industriområde.


Städdag

En gång på våren och en gång på på hösten har vi städ/uppfräschningsdag. Då hjälper vi till att fräscha upp föreningens fastighet och utrymmen. Eftersom åtgärderna gynnar samtliga lägenhetsägare ser föreningen gärna att samtliga hushåll deltar. Förslag till åtgärder lämnas tacksamt till styrelsen ett par veckor innan respektive städdag.


TV-utbudet

Föreningen har avtal med Comhem och deras grundutbud ingår i månadsavgiften.


Vem ansvarar för vad i lägenheten

Detta står tydligt angivet i föreningens stadgar. Du hittar dem i kollumnen till vänster.


Porttelefonens funktion

När besökare ringer på porttelefonen i huvudentrén kopplas de direkt till det telefonnummer som medlemmen angivit vid inflytt. Tryck 5 för att öppna porten. Tänk på att besökarna måste ha kod för att komma in i nästa dörr och att det därför är bra att meddela koden i samtalet.


Våra hyresgäster

Tapaso samt Frisör Maestro.